Cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp

21/07/2014

Mức lãi suất cho vay tối đa đối với các dự án vay thuộc các chương trình thí điểm được áp dụng, cho vay ngắn hạn là 7%/năm; cho vay trung hạn là 10%/năm; cho vay dài hạn là 10,5%/năm.

Agribank vừa ban hành văn bản số 4740/NHNo-KHDN nhằm thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 5/3/2014 của Chính phủ.

Theo nội dung của văn bản này, Tổng GĐ Agribank chỉ đạo Sở giao dịch, Chi nhánh loại I, loại II trên toàn hệ thống, thực hiện tiếp cận cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong chuỗi SX và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong SX nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP .

Theo nội dung của văn bản trên, đối tượng áp dụng bao gồm: Các DN ký hợp đồng liên kết trong SX gắn với chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; các DN được Bộ NN-PTNT cấp giấy chứng nhận là DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các hộ nông dân, HTX đại diện cho nông dân thực hiện ký hợp đồng liên kết theo chuỗi SX, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với các DN được Ngân hàng Nhà nước, Bộ NN-PTNT phê duyệt gắn với các dự án liên kết cụ thể; các Chi nhánh Agribank tham gia cho vay thí điểm theo văn bản này…

Nội dung của văn bản cũng nêu rõ, các Chi nhánh cho vay thí điểm đối với khách hàng có mục đích liên kết theo chuỗi từ khâu SX - chế biến - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; các dự án ứng dụng sản phẩm khoa học và công nghệ cao.

Việc cho vay phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành về hoạt động cho vay của Agribank đối với khách hàng, quy định tại văn bản này, các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng của Agribank và các văn bản pháp luật có liên quan.

Mức lãi suất cho vay tối đa đối với các dự án vay thuộc các chương trình thí điểm được áp dụng, cho vay ngắn hạn là 7%/năm; cho vay trung hạn là 10%/năm; cho vay dài hạn là 10,5%/năm.

Triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo QĐ số 1050/QĐ-NHNN, Agribank đã ký kết hợp đồng nguyên tắc cấp tín dụng trị giá hơn 411 tỷ đồng cho 3 DN tỉnh An Giang và 1 DN tỉnh Lâm Đồng.

Chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp sẽ góp phần mở ra một hướng đi mới, cách làm mới có hiệu quả kinh tế cao trong SX và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy khu vực nông nghiệp, nông thôn phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong thời gian tới.

Theo Nông nghiệp Việt Nam


Tin khác