Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp nông nghiệp

27/10/2006

Bài trình bày tại Hội nghị toàn thể ISG ngày 25 tháng 10 năm 2006

 
Đặng Kim Sơn. Phạm Minh Trí
Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bài trình bày tại Hội nghị toàn thể ISG ngày 25 tháng 10 năm 2006

 
Đặng Kim Sơn. Phạm Minh Trí

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn|

 
Tải tài liệu tại đây

Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC