Chương trình công tác tháng 10 năm 2006

06/11/2006

- Theo dõi sát sao tình hình sản xuất vụ mùa ở miền Bắc, miền Trung, thu hoạch lúa Hè Thu và gieo cấy lúa Thu Đông ở miền Nam; vụ đông ở các tỉnh phái Bắc. Xây dựng cơ cấu giống, lịch thời vụ cho các tỉnh vùng ĐBSCL vụ Đông Xuân 2007. 2 - Chỉ đạo các cơ sở giống gốc thuộc Bộ quản lý và các địa phương triển khai chương trình giống vật nuôi năm 2007. Phối hợp với các Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo chăn nuôi bò sữa. 3 - Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 30/2006/CT/TTg ngày 11/8/2006 của Thủ tướng chính phủ, tổ chức phòng trừ rầy nâu, tiêu huỷ triệt để đối với diệnt tích bị bệnh VL, LXL ở ĐBSCL và Đông Nam Bộ

1. Theo dõi chặt chẽ rầy nâu, sâu đục thân 2 chấm,… trên lúa mùa cuối vụ ở các tỉnh phía Bắc; sâu bệnh trên rau màu và cây trồng khác. Tiếp tục chỉ đạo các biện pháp diệt chuột và ốc bươu vàng.Đẩy mạnh triển khai chương trình 3 giảm 3 tăng; chương trình IPM; tiếp tục chỉ đạo các tỉnh trọng điểm, triển khai xây dựng kế hoạch chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm. 4 - Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2006; thông báo vốn các công trình TPCP miền núi; đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục các dự án đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2007, trình Bộ phê duyệt trước 31/10. Chuẩn bị các thủ tục và tổ chức đấu thầu các dự án TKQH và ĐTCB năm 2007. 5 - Đôn đốc các tỉnh thực hiện kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên hoàn thành đúng tiến độ. Triển khai các dự án quy hoạch phòng tránh lũ quét các tỉnh miền núi. Chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả bão số 6. Tiếp tục xây dựng chương trình củng cố, nâng cấp đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. Phối hợp với các Uỷ ban của Quốc hội hàon chỉnh Luật đê điều; hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định về xử phạt hành chính về đê điều, PCLB. 6 - Tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước và vận hành công trình thuỷ lợi, đảm bảo tưới, tiêu và phòng chống úng, hạn trên phạm vi cả nước; triển khai chương trình đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thuỷ lợi; hoàn chỉnh Nghị định về quản lý an toàn đập; Nghị định về tổ chức, quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi; đôn đốc các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước và kiểm tra tình hình an toàn công trình thủy lợi, nhất là các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Tổ chức công tác trực ban phòng chống lụt, bão, úng ngập đảm bảo an toàn công trình. 7 - Kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu, tư hoàn thành công tác chuẩn bị kỹ thuật; các công trình thi công vượt lũ chớnh vuň, thuěc ÔŢẩy tiến đôň, chất lýőňng công triĚnh. Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và giải ngân kịp thời của Dự án ADB, WB2, TPCP các dự án Viện, Trường. 8 - Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng đặc biệt tại các tỉnh trọng điểm. Chuẩn bị kế hoạch bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô 2006 – 2007. 9 - Tập trung chỉ đạo các tỉnh từ Bắc Trung Bộ trở vào trồng rừng sản xuất. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các tỉnh thực hiện rà soát 3 loại rừng. Hoàn thành đề án giao rừng toàn quốc. Tổng kết 4 mô hình thí điểm giao rừng tại 4 tỉnh (Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông, Đăck Lăck, với diện tích 8.545 ha). 10 - Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mía đường năm 2010 và tầm nhìn 2020. Hoàn thành Quy hoạch ngành muối đến năm 2010 tầm nhìn 2020 trình Chính Phủ. Hoàn chỉnh báo cáo dự án Rà soát chương trình rau quả và quy hoạch 11 loại trái cây có lợi thế cạnh tranh. Tổ chức tuyển chọn cấp Bộ hàng nông sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại. Chuẩn bị tổ chức Hội chợ làng nghề và thi sản phẩm thủ công Việt Nam 2006. 11 - Chuẩn bị báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 132/2002/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định 80/2002/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. Phối hợp với Uỷ ban Dân tộc chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện chính sách giao đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 134/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các địa phương thực hiện Đề án mô hình xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các địa phương vận động cấm tái trồng cây có chứa chất ma tuý, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thay thế và xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý niên vụ 2006-2007. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện kế hoạch di dân năm 2006, Tổ chức kiểm tra di dân vùng thiên tai. Hướng dẫn địa phương xây dựng và tổng hợp kế hoạch đầu tư dự án di dân, TĐC thuỷ điện Sơn La năm 2007. 12 - Chuẩn bị tổ chức Hội nghị An toàn thực phẩm APEC (9 - 10/10/2006 tại Hà Nội); tham gia đàm phán Phiên đa phương lần thứ 13 của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO; kỷ niệm ngày Lương thực Thế giới 16/10 Hoàn chỉnh thủ tục đối ngoại để gia nhập Công ước UPOV vào cuối năm 2006. Tham dự kỳ họp UBLCP Việt Nam-Cuba; Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia. 13 - Chuẩn bị và tổ chức phiên họp Hội đồng Uỷ hội Mê Công tại Việt Nam. Làm việc với Ban Thư ký Mê Công về Chiến lược quản lý hạn toàn lưu vực; với các tỉnh ĐBSCL triển khai thực hiện tăng cường vai trò Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước. 14 - Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá cho 20 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Muối VN; Tổng công ty Rau quả, nông sản; Tổng công ty Lâm nghiệp VN; Tổng công ty Dâu tằm tơ VN; Công ty Giống lâm nghiệp Trung ương. Quyết toán vốn nhà nước để chuyển sang công ty cổ phần cho 10 doanh nghiêp. Phê duyệt phương án chuyển đổi sở hữu cho 10 doanh nghiệp. 15 - Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự lãnh đạo, quản lý ở một số đơn vị; hoàn chỉnh Đề án Tổ chức Ngành NN và PTNT cấp xã. Hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra đất đai nông, lâm trường thuộc tỉnh Tây Ninh theo sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng. Chuẩn bị tổ chức "Hội nghị diễn đàn doanh nghiệp nông nghiệp" vào cuối năm 2006. 16 - Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung và thời gian thanh tra, hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra; tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra mới. Hoàn chỉnh kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng của Bộ đến năm 2010. Tổ chức mở lớp nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thú y, bảo vệ thực vật./. 17 - Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Từ nay đến cuối năm, tập trung một đợt cao điểm trong việc chấn chỉnh, kỷ luật hành chính, tình thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng, Ban Đổi mới và quản ký doanh nghiệp về việc giải quyết công việc trả lời văn bản của công dân, tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức sắp xếp lại công sở gọn gàng, khoa học./.


Tin khác