Thông tin đăng tuyển cán bộ nghiên cứu

28/05/2018

Bộ môn nghiên cứu Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (DNREE) trực thuộc Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT có nhu cầu tuyển dụng 02 cán bộ nghiên cứu tại các vị trí như sau:

01 cán bộ nghiên cứu kinh tế và chính sách Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Có trình độ Thạc sỹ trở lên các ngành Kinh tế Tài nguyên và môi trường, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp, kinh tế Lâm nghiệp, Chính sách công và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí tuyển dụng (ưu tiên có bằng đào tạo tại nước ngoài hoặc trong các chương trình liên kết với nước ngoài);

Thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ (tiếng Anh);

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng về thống kê và phân tích kinh tế lượng, có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thống kê (ví dụ: STATA, SPSS, Excel v.v.);

01 cán bộ nghiên cứu kinh tế và chính sách tăng trưởng xanh, BĐKH

Có trình độ Thạc sỹ trở lên các ngành Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế BĐKH, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế Lâm nghiệp, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý tài nguyên, Phát triển bền vững và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí tuyển dụng (ưu tiên có bằng đào tạo tại nước ngoài hoặc trong các chương trình liên kết với nước ngoài);

Thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ (tiếng Anh);

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng và kinh nghiệm đánh giá, phân tích khả thi các dự án đầu tư phát triển bền vững, phát triển chuỗi giá trị các bon thấp, tư vấn triển khai thực hiện dự án kinh doanh nông nghiệp, dự án thích ứng BĐKH, dự án nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp hữu cơ; có kỹ năng về thống kê và phân tích kinh tế lượng, có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thống kê (ví dụ: STATA, SPSS, Excel v.v.);

Các ứng cử viên quan tâm xin gửi:

(1) Đơn xin dự tuyển (nêu rõ vị trí muốn dự tuyển)

(2) Sơ yếu lý lịch (CV) bằng Tiếng Việt/Tiếng Anh (có dán ảnh chụp 4x6 gần đây)

(3) Bằng thạc sỹ hoặc Đại học

Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu đối với các ứng viên được lựa chọn vào vòng kiểm tra và phỏng vấn.

Hồ sơ gửi về chị Nguyễn Thị Nga; địa chỉ email: nguyennga54mt@gmail.com trước ngày 17/06/2018.

Chi tiết xem tại đây./.


Tin khác