Thư mời cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô

28/05/2018

Thư mời cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ

Trong khuôn khổ Dự án thành phần “Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường” do Chính phủ Ốt-xtrây-li-a tài trợ, Dự án dự kiến tổ chức đi điều tra thực địa tại tỉnh Lâm Đồng và An Giang từ ngày 05-10/6/2018. Ban quản lý dự án kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô gửi báo giá, nội dung dự kiến như sau:

TT

Lộ trình

Thời gian

1

  • Sân bay Cần Thơ – TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang - Nội tỉnh An Giang – Sân bay Cần Thơ

05 ngày xe (từ ngày 05/06/2018 đến ngày 10/06/2018)

2

  • TP. Đà Lạt – nội tỉnh Lâm Đồng – TP. Đà Lạt

05 ngày xe (từ ngày 05/06/2018 đến hết ngày 09/06/2018)


Hạn chót nhận báo giá là ngày 31 tháng 05 năm 2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Sâm, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0989.345.784;   Email: sam.nguyent@gmail.com

 

 


Tin khác