Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020

06/11/2018

Mục tiêu đến năm 2020 có 15.000 hợp tác xã hoạt động đang là thách thức rất lớn của phát triển kinh tế tập thể.

Sáng 6/11, tại Trụ sở chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX về Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện NQ Trung ương 5, khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ ban ngành nhận định, Nghị quyết Trung ương 5, khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã đi vào thực tế cuộc sống và có nhiều hiệu quả sau 15 năm thực hiện, những yếu kém của kinh tế tập thể cũng như tâm lý HTX xưa cũ đã được khắc phục. Đây sẽ là cuộc tổng kết mang tính toàn diện, chỉ rõ những kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung cụ thể trong những năm tiếp theo. Vì vậy, các Bộ, ngành đang khẩn trương triển khai toàn diện các báo cáo thực tế thực trạng các loại hình HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, công thương, xây dựng, tín dụng…

Trong đầu năm 2019, Trung ương sẽ thành lập các đoàn công tác đi khảo sát đôn đốc tại một số địa phương, nhất là một số tỉnh, địa phương chưa có HTX, qua đó sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của kinh tế tập thể HTX.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có kinh tế tập thể, mục tiêu đến năm 2020 có 15.000 HTX hoạt động – đang là thách thức rất lớn của phát triển kinh tế tập thể.

Các Bộ ban ngành cần tập trung, rà soát đánh giá sâu sắc thực trạng phát triển HTX hiện nay tại một số địa phương nhất là tại tỉnh, địa phương chưa có HTX.  Việc tổng kết phải mang tính bảo đảm thực chất, tránh hình thức, để từ có đó tác động tới nhận thức xã hội về HTX, hoàn thiện thể chế kinh tế và khắc phục bất cập trong thực thi.  

Dự kiến tháng 10/2019 cơ quan chủ trì thực hiện tổng kết NQ sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện NQ TƯ 5 tại Hà Nội và báo cáo Ban chấp hành TƯ để thông qua và ban hành mới NQ TƯ về phát triển kinh tế tập thể, HTX trên cơ sở bổ sung, sửa đổi các nội dung cho phù hợp với thực tiễn./.

Theo VOV1


Tin khác