Thư mời cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô

26/10/2018

Thư mời cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô

Trong khuôn khổ Dự án thành phần “Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường” do Chính phủ Ốt-xtrây-li-a tài trợ, Dự án dự kiến tổ chức đi điều tra thực địa tại tỉnh Sơn La từ ngày 06/11/2018 đến ngày 11/11/2018. Ban quản lý Dự án kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô gửi báo giá xe ô tô 07 chỗ, nội dung dự kiến như sau:

TT

Lộ trình dự kiến

Ghi chú

06/11/2018

16 Thụy Khuê (Hà Nội) – TP. Sơn La

05 ngày xe (từ ngày 06/11/2018 đến sáng ngày 11/11/2018)

07/11/2018

Đi lại điều tra tại TP. Sơn La

08/11/2018

Đi lại điều tra tại TP. Sơn La

09/11/2018

TP. Sơn La – huyện Mai Sơn – TP.Sơn La

10/11/2018

TP. Sơn La – huyện Mai Sơn – TP.Sơn La

11/11/2018

TP. Sơn La - 16 Thụy Khuê (Hà Nội)

 

Hạn chót nhận báo giá là ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Sâm, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0989.345.784;   Email: sam.nguyent@gmail.com

 


Tin khác