Thư mời báo giá cung cấp phân bón

20/05/2019

Thư mời báo giá cung cấp phân bón

Kính gửi: Các công ty, hộ kinh doanh phân bón

Trong khuôn khổ thực hiện Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và thương mại cà phê Việt nam chất lượng cao”, Đề tài hỗ trợ một phần phân bón hữu cơ vi sinh cho các hộ nông dân tham gia mô hình tại tỉnh Lâm Đồng. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn kính mời các công ty, hộ kinh doanh phân bón quan tâm tham gia chào hàng giá cạnh tranh, nội dung cụ thể như sau:

  • Mặt hàng: Phân bón hữu cơ cao cấp dạng viên nhập khẩu Nhật bản 4-3-2 +60 OM;
  • Đơn vị tính: Bao (25kg/bao);
  • Số lượng: 520 bao;

Vậy chúng tôi xin thông báo đến các công ty, hộ kinh doanh có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp cung cấp báo giá để chúng tôi lựa chọn hợp tác.

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn trân trọng đề nghị quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, ngày 20 tháng 6 năm 2019.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp: Nguyễn Hải Hà số điện thoại 0982803071  

 


Tin khác