Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính ý kiến gấp về phương án điều phối hạn ngạch và sử dụng 100.000 tấn gạo tạm ứng

22/04/2020

Bên cạnh việc khẳng định xuất khẩu nếp được thực hiện theo nhu cầu thị trường, Bộ Công Thương còn đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến gấp về phương án điều phối hạn ngạch và sử dụng 100.000 tấn gạo tạm ứng trước theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh kí văn bản hóa tốc số 2724 gửi Bộ Tài chính triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất khẩu gạo.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính phối hợp chỉ đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu cơ quan hải quan tại các cửa khẩu quốc tế thống kê số lượng gạo của các thương nhân hiện đang ở cảng, cửa khẩu nhưng chưa đăng kí được tờ khai hải quan xuất khẩu. Việc thống kê cần cụ thể theo tên thương nhân, lượng gạo tồn tại cảng, ngày đưa hàng vào cảng, bãi…

Đồng thời, thống kê số lượng gạo của các thương nhân đã mở tờ khai hải quan xuất khẩu nhưng có dấu hiệu khai khống để giữ chỗ.

Trên cơ sở thống kê số lượng gạo còn tồn đọng tại các cảng, số lượng tờ khai có biểu hiện khai khống mà Tổng cục Hải quan báo cáo, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến gấp về phương án điều phối hạn ngạch và sử dụng 100.000 tấn gạo được tạm ứng trước theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng để xử lí cho các thương nhân có gạo đưa vào cảng trước ngày 24/3 nhưng chưa đăng kí được tờ khai hải quan xuất khẩu.

Bộ Công Thương nhấn mạnh việc cho ý kiến về nội dung nêu trên nhằm giúp hai bộ cùng phối hợp xem xét, quyết định phương án xử lí trên cơ sở bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, dễ thực hiện, dễ giám sát.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp chỉ đạo Tổng cục Hải quan định kì cung cấp số liệu xuất khẩu gạo.

Về việc xuất khẩu nếp (bao gồm: thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp) trong tháng 4/2020, Bộ Công Thương cho biết được thực hiện theo nhu cầu thị trường, không chịu sự điều chỉnh của cơ chế điều hành xuất khẩu gạo tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4.

Số lượng gạo nếp đã mở tờ khai hải quan xuất khẩu trong tháng 4, kể cả số lượng đã thực xuất, được cộng trở lại số lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng


Tin khác