Chuẩn bị nhập kho dự trữ 190.000 tấn gạo

30/03/2020

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã khẩn trương triển khai đầy đủ các thủ tục và giao cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực triển khai mua lương thực (thóc, gạo) nhập kho dự trữ quốc gia gồm 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc. Thời gian dự kiến hoàn thành việc nhập kho 190.000 tấn gạo trước ngày 15/6.

Theo Bộ Tài chính, đại diện Vụ Quản lý hàng (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) cho biết để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính (Tổng cục dự trữ) đã chủ động xây dựng kế hoạch cũng như kịch bản về dữ trữ gạo quốc gia. 

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã khẩn trương triển khai đầy đủ các thủ tục và giao cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực triển khai mua lương thực (thóc, gạo) nhập kho dự trữ quốc gia gồm 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc.

Đồng thời, khảo sát giá mua lương thực để xây dựng phương án giá, báo cáo Bộ Tài chính quyết định giá mua tối đa; ban hành công văn hướng dẫn tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp đối với gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020. 

Thóc, gạo nhập kho dự trữ quốc gia bảo đảm đáp ứng theo Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thời gian dự kiến hoàn thành việc nhập kho 190.000 tấn gạo trước ngày 15/6. Thời gian mua thóc thực hiện theo mùa vụ thu hoạch lúa năm 2020 của các địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài chính về bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có ngay văn bản chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước KV khẩn trương triển khai mua, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu nhập lương thực năm 2020 để sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp xảy ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện Vụ Quản lý hàng cho biết vấn đề an ninh lương thực luôn phải được đặt lên hàng đầu, là ưu tiên số 1. 

Hiện nay, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương được giao nhiệm vụ chủ trì làm việc với các địa phương và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt để rà soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện dự trữ lưu thông, tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo. 

Do đó, cần có sự tham mưu, điều hành hợp lý của Bộ Công thương giữa xuất khẩu gạo và nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như cho dự trữ lương thực. 

Về nguyên lí, nếu xuất khẩu quá nhiều và không đúng thời điểm trong khi nguồn cung trong nước không đáp ứng kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng trong nước và thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia của Chính phủ. 

Khi cung không đáp ứng cầu thì giá cả lương thực trong nước có thể tăng lên và sẽ khó khăn cho người tiêu dùng.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng


Tin khác