THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

05/04/2021

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

 

Thực hiện gói thầu lựa chọn tư vấn cá nhân trong nước số 9 “Chuyên gia chỉnh sửa, edit các báo cáo để xuất bản” thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, Ban quản lý dự án mời các chuyên gia tư vấn cá nhân quan tâm gửi hồ sơ lý lịch khoa học đến Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” tại địa chỉ số 16 Thụy Khuê, Hà Nội trước 16h ngày 09/4/2021- ĐT liên hệ: 024. 3728 0491.

      Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

         GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 

 

       Trần Công Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin khác