Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2021 của Đảng bộ Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

23/12/2020

Ngày 23/12/2020, Đảng bộ Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Đảng bộ Viện) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Chủ trì Hội nghị đồng chí Trần Công Thắng - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng cùng với sự có mặt của toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng Bộ Viện và Báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy năm 2020 của Đảng ủy Viện.

Báo cáo Tổng kết đã đánh giá toàn diện các mặt công tác đã làm được trong năm qua, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2021, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để đảng bộ phấn đấu hoàn thành trong năm tới. Trong năm 2020, Đảng bộ Viện đã làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao công tác giáo dục tư tưởng; công tác quản lý cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể nâng cao hiệu quả hoạt động.

Báo cáo kiểm điểm cấp ủy đã thể hiện rõ tính trung thực, nhìn thẳng vào thực tế để đánh giá, kiểm điểm các mặt còn hạn chế cần phải khắc phục sửa chữa.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng đã thay mặt Đảng ủy Viện công bố kết quả xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020; công bố kết quả khen thưởng đối với 01 Chi bộ và 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

E:\dữ liệu máy cây hp HUYỀN\HUYEN LUU\Dang\2020\TONG KET 2020\Anh Hoi Nghi 1.jpg

Đồng chí Trần Công Thắng, Bí thư Đảng ủy tặng Giấy khen

cho chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2020

E:\dữ liệu máy cây hp HUYỀN\HUYEN LUU\Dang\2020\TONG KET 2020\Anh Hoi Nghi 2.jpg

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết và với ý thức trách nhiệm cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với các nhóm chỉ tiêu, giải pháp để cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đảng bộ và toàn thể đảng viên Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2021.


Tin khác