Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan làm việc với Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT

26/11/2020

Sáng ngày 26/11/2020, Đ/c Lê Minh Hoan, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT có buổi làm việc với Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT. Tham dự buổi làm việc có Đ/c Nguyễn Văn Việt - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Đ/c Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ HTQT, Đ/c Viện trưởng Trần Công Thắng, các Phó Viện trưởng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và viên chức, người lao động thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT.

Tại buổi làm việc, Đ/c Trần Công Thắng, Viện trưởng đã báo cáo với Thứ trưởng Lê Minh Hoan về quá trình phát triển, thực trạng và cơ cấu tổ chức của Viện, các lĩnh vực hoạt động chính và các kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu và tư vấn chính sách trong thời gian vừa qua. Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Anh Tuyết và các đơn vị trực thuộc trong Viện cũng báo cáo và chia sẻ với Thứ trưởng về các kết quả cụ thể của đơn vị và một số định hướng công việc trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo của Viện và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Vụ HTQT, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Lê Minh Hoan đã biểu dương những cố gắng, thành tích đạt được trong năm qua của tập thể Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT. Thứ trưởng Lê Minh Hoan đã có những chia sẻ với tư cách là một nhà quản lý có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải gắn chính sách với thực tiễn đối với một Viện nghiên cứu chính sách (“think-tank”) như IPSARD, cần phải đưa được các tham vấn chính sách mang tính khoa học đến tay các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và người nông dân. Thứ trưởng nhận định kế hoạch Tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 cần phải đặt trọng tâm vào 6 vòng tròn then chốt có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: nhóm thứ nhất bao gồm liên kết (1) Nhà nước, (2) Thị trường, (3) Nông dân; nhóm thứ hai gồm (4) Giảm chi phí, (5) Chế biến tinh, (6) Tăng chất lượng. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng một số ý kiến gợi mở và chỉ đạo định hướng cho Viện trong thời gian tới như sau:

  • Tập trung vào nghiên cứu các vấn đề về tổ chức thể chế, đặc biệt là mô hình Ban điều phối ngành hàng, từ tổng kết thực tiễn kinh nghiệm của Ban điều phối ngành hàng cà phê để mở rộng ra các ngành hàng khác
  • Nghiên cứu phát triển các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị giữa DN, HTX với nông dân
  • Nghiên cứu cơ chế xây dựng các trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp tổng hợp, Trung tâm cung ứng nông sản hiện đại
  • Về nông thôn, nghiên cứu sâu hơn về xã hội nông thôn và nghiên cứu các mô hình xây dựng làng thông minh trong xây dựng nông thôn mới

 


Tin khác