THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ

11/10/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ

 

Kính gửi: Các Công ty/ Đơn vị quan tâm

 

Hà nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

 

Trong khuôn khổ thực hiện hoạt động: “Nghiên cứu trường hợp điển hình về Lao động trẻ em trong hộ gia đình nông nghiệp tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam”. Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (Viện) triển khai các cuộc khảo sát thực địa tại các tỉnh: Hưng Yên, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hà Giang. Viện kính mời các Công ty/Đơn vị có đủ năng lực cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô  gửi báo giá chào hàng dịch vụ với các nội dung chi tiết như sau:

1. Loại xe ô tô: Loại xe 07 chỗ

2. Lịch trình và thời gian dự kiến:

STT

Tỉnh

Thời gian

Lịch trình làm việc tại tỉnh

1

Thái Bình

17/10/2021 - 22/10/2021

Hà Nội – Thành phố Thái Bình – nội tỉnh Thái Bình – Hà Nội

2

Quảng Ninh

17/10/2021 - 23/10/2021

Hà Nội – Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh – nội tỉnh Quảng Ninh – Hà Nội

3

Bắc Giang

25/10/2021 - 30/10/2021

Hà Nội – Thành phố Bắc Giang – nội tỉnh Bắc Giang – Hà Nội

4

Hà Giang

24/10/2021 - 30/10/2021

Hà Nội – Thành phố Hà Giang – nội tỉnh Hà Giang – Hà Nội

5

Hưng Yên

01/11/2021 - 6/11/2021

Hà Nội – Thành phố Hưng Yên – nội tỉnh Hưng Yên – Hà Nội

6

Hòa Bình

08/11/2021 - 13/11/2021

Hà Nội – Thành phố Hòa Bình – nội tỉnh Hòa Bình – Hà Nội

7

Nghệ An

07/11/2021 - 13/11/2021

Hà Nội – Thành phố Vinh, Nghệ An – nội tỉnh Nghệ An – Hà Nội

Hạn chót nhận báo giá là ngày 14 tháng 10 năm 2021.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bùi Thị Thu Hằng, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0973095087;   Email: hang.btt.ipsard@gmail.com

 

 


Tin khác