THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ

20/09/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ

 

Kính gửi: Các Công ty/ Đơn vị quan tâm

 

Hà nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

Trong khuôn khổ thực hiện hoạt động: “Điều tra thực trạng công ty nông, lâm nghiệp”. Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (Viện) triển khai các cuộc khảo sát thực địa  tại các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Yên Bái. Viện kính mời các Công ty/Đơn vị có đủ năng lực cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô  gửi báo giá chào hàng dịch vụ với các nội dung chi tiết như sau:

1. Loại xe ô tô: Loại xe 07 chỗ / 4 chỗ

2. Lịch trình và thời gian dự kiến:

TT

Lịch trình dự kiến

Số lượng xe

Số ngày xe

Thời gian dự kiến

1

Hà Nội – Thanh Hóa – Hà Nội

02 xe

06

Từ 05/11/2021 đến 07/11/2021

2

Hà Nội – Bắc Giang – Hà Nội

01 xe

04

Từ 29/10/2021 đến 01/11/2021

3

Hà Nội –  Nghệ An – Hà Nội

02 xe

13

Từ 08/11/2021 đến 15/11/2021

4

Hà Nội – Sơn La – Hà Nội

01 xe

05

Từ 17/11/2021 đến 22/11/2021

5

Hà Nội – Yên Bái – Hà Nội

01 xe

08

Từ 17/11/2021 đến 24/11/2021

6

Hà Nội – Quảng Ninh – Hà Nội

01 xe

9

Từ 25/11/2021 đến 02/12/2021

7

Đoàn giám sát (Hà Nội – Bắc Giang – Hà Nội)

1 xe

3

Từ 29/10/2021 đến 01/11/2021

8

Đoàn giám sát (Hà Nội - Nghệ An - Hà Nội)

1 xe

3

Từ 12/11/2021 đến 15/11/2021

9

Đoàn giám sát (Hà Nội – Sơn La – Hà Nội)

1 xe

3

Từ 19/11 đến 22/11/2021

 

Tổng cộng:

 

54

 

 

Hạn chót nhận báo giá là ngày 28 tháng 9 năm 2021.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Việt Hưng, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0964897490;   Email: hungkbt@gmail.com

 


Tin khác