THƯ MỜI BÁO GIÁ

29/09/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 

Cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay

 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm    

Trong khuôn khổ thực hiện dự án“ Nâng cao tính bền vững, năng suất và giá trị kinh tế của hệ thống canh tác và chuỗi giá trị của cà phê và hồ tiêu ở khu vực Tây Nguyên Việt Nam” do Bà Trần Thị Thanh Nhàn trưởng nhóm, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay tham gia chào hàng giá cạnh tranh, nội dung cụ thể như sau:

  1. Dịch vụ đặt vé máy bay

STT

Hành trình

Số lượng vé một chiều

Thời gian dự kiến

I

Đặt vé cho cán bộ tham dự hội thảo

 

 

1

Hà Nội – BMT

01 vé

11/10/2023

2

BMT - Hà Nội

01 vé

12/10/2023

II

Đặt vé cho cán bộ tham gia, tổ chức hội thảo

 

 

1

Hà Nội – BMT

04 vé

12/10/2023

2

BMT– Hà Nội

04

13/10/2023

            Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp phòng 302- Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn trước 17h00, thứ Ba, ngày 03/10/2023.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp : Nguyễn Thị Liễu số điện thoại 0965.790.163 

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2023


Tin khác