THƯ MỜI NỘP LÝ LỊCH KHOA HỌC Gói thầu số 02: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tác động của Chương trình OCOP đến các chủ thể OCOP (từ kết quả thu thập qua văn bản)

25/09/2023

 

Trong khuôn khổ Nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm OCOP sau khi đánh giá, phân hạng sản phẩm phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động của Chương trình OCOP”, Trung tâm Phát triển nông thôn trân trọng kính mời chuyên gia tư vấn cá nhân nộp hồ sơ lý lịch khoa học cho Gói thầu số 02: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tác động của Chương trình OCOP đến các chủ thể OCOP (từ kết quả thu thập qua văn bản), cụ thể:

1.                Tên gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tác động của Chương trình OCOP đến các chủ thể OCOP (từ kết quả thu thập qua văn bản)

2.                Thuộc Chương trình: Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (phần nhiệm vụ do Trung tâm Phát triển nông thôn thực hiện năm 2023)

3.                Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội

4.                Yêu cầu chi tiết của gói thầu: Xem Điều khoản tham chiếu kèm theo

5.                Cách thức nộp Lý lịch khoa học:

-                Thời gian: Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp Lý lịch khoa học trước 16h ngày 05/10/2023

-                Hồ sơ yêu cầu: Ứng viên nộp hồ sơ tiếng Việt bao gồm:

+                Đơn tham dự (Theo mẫu kèm theo)

+                Lý lịch khoa học (Theo mẫu kèm theo)

+                Bản photo các văn bằng chứng chỉ liên quan.

-                Hồ sơ bản giấy vui lòng nộp tới:

+                Người nhận: Phòng 501, Trung tâm Phát triển nông thôn

+                Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

-                Hồ sơ bản điện tử xin vui lòng gửi tới:

+                Email: hanhchinhrudec@gmail.com

+                Tiêu đề: Lý lịch khoa học_Gói thầu 2_ [Họ và tên ứng viên]

Kết quả lựa chọn tư vấn cá nhân sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử và thông báo tới ứng viên đượca chọn qua đường email hoặc điện thoại.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ tới theo địa chỉ sau:

-                Trung tâm Phát triển nông thôn,

-                Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại: 02437624190 – Email: hanhchinhrudec@gmail.com

-                Hoặc liên hệ Bà Hà Thị Ngọc Bích (điện thoại: 0395697931).


Tin khác