Mời cung cấp dịch vé máy bay

08/08/2023

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNNNT

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 CUNG CẤP DỊCH VỤ VÉ MÁY BAY

 

Kính gửi: Các Công ty/ đơn vị quan tâm

Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ “xây dựng Đề án phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp giai đoạn 2023- 2030”, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức đoàn công tác đi khảo sát tại các tỉnh.

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ vé máy bay gửi báo giá với các nội dung chi tiết như sau:

Hành trình

Thời gian

Số lượng

Hà Nội – Cần Thơ

Ngày 20/8/2023 (chuyến bay khoảng 10h00)

06

Cần Thơ – Hà Nội

Ngày 25/8/2023 (chuyến bay khoảng 19h00)

06

 

                            Hạn chót nhận báo giá là 16h00 ngày 16 tháng 08 năm 2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Trần Thị Lệ Thúy, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0983308688   Email: thuy.tran@ipsard.gov.vn

 


Tin khác