THƯ MỜI V/v tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp máy điều hòa LG 1 chiều 12.000BTU.

17/05/2023

THƯ MỜI V/v cung cấp máy điều hòa 1 chiều LG 12000BTU, vật tư và nhân công lắp đặt.

Căn cứ vào nhu cầu và kế hoạch mua sắm, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông kính mời các đơn vị có đủ năng lực cung cấp máy điều hòa 1 chiều LG 12.000BTU, vật tư và nhân công lắp đặt gửi báo giáo chào hàng với các nội dung chi tiết như sau:

STT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Chế độ bảo hành

I

Thiêt Bị

     

1

Máy điều hòa 1 chiều LG 12.000BTU

Bộ

2

12 Tháng

II

Vật tư và nhân công lắp đặt

     

1

Ống đồng, bảo ôn,dây điện, băng keo, vật tư phụ

M

7

 

2

Giá đỡ cục nóng

C

2

 

3

Nhân công lắp đặt

B

2

 

4

Nhân công tháo dỡ, vận chuyển điều hoà cũ xuống kho tầng hầm

B

2

 

 

Viện kính mời quý Công ty, đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp hạng mục nêu trên.

            Thời gian nhận báo giá: chậm nhất đến 17h00 thứ 4, ngày 24/5/2023, tại Phòng Tổ chức, Hành chính: Tầng 2 Phòng 204, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

  Điện thoại: 0243.9722067.

           Viện sẽ chọn đơn vị thực hiện trên các tiêu chí: thông tin, xuất xứ, giá cạnh tranh, bảo hành, …

   Trân trọng./.

 

 


Tin khác