Mời tư vấn cá nhân

09/08/2023

 VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PTNNNT

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

 

Thực hiện nhiệm vụ “Duy trì trang web, hệ thống thông tin thị trường cho một số ngành hàng nông sản chiến lược (gạo, cà phê và rau quả) năm 2023”, Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn mời 01 chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện phân tích thị trường chuyên đề cho 03 ngành hàng. Cụ thể như sau:

1.                Nhiệm vụ

-                Tổng hợp, phân tích thông tin và dữ liệu thị trường để viết báo cáo chuyên đề ngành hàng gạo năm 2023, gồm các nội dung chính như sau:

+                Tổng hợp và phân tích biến động của thị trường trong nước và quốc tế của ngành hàng gạo trong năm 2023 về sản xuất, dịch bênh, thương mại, giá cả, v.v.;

+                Biến động xuất khẩu trong năm 2023 (kim ngạch, giá trị), so với cùng kỳ năm trước của các thị trường đối tác chính;

+                Biến động về chủng loại xuất khẩu gạo trong năm 2023 (nếu có);

+                Biến động và xu hướng về giá năm 2023 và so với cùng kỳ năm trước;

+                Tình hình xuất khẩu theo doanh nghiệp trong năm 2023 (nhóm 5 - 10 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất về kim ngạch);

+                Tổng hợp một số yếu tố trong nước và quốc tế (thuế, chính sách, rào cản kỹ thuật, tạm trữ, dịch bệnh, giá) tác động tới xuất khẩu của ngành hàng gạo trong năm 2023 (nếu có);

+                Tổng hợp một số nhận định, dự báo (nếu có) về biến động và xu hướng thị trường trong năm tiếp theo

-                Tổng hợp, phân tích thông tin và dữ liệu thị trường để viết báo cáo chuyên đề ngành hàng cà phê năm 2023, gồm các nội dung chính như sau:

+                Tổng hợp và phân tích biến động của thị trường trong nước và quốc tế của ngành hàng cà phê trong năm 2023 về sản xuất, dịch bênh, thương mại, giá cả, v.v.;

+                Biến động xuất khẩu trong năm 2023 (kim ngạch, giá trị), so với cùng kỳ năm trước của các thị trường đối tác chính;

+                Biến động về chủng loại xuất khẩu cà phê trong năm 2023 (nếu có);

+                Biến động và xu hướng về giá năm 2023 và so với cùng kỳ năm trước;

+                Tình hình xuất khẩu theo doanh nghiệp trong năm 2023 (nhóm 5 - 10 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất về kim ngạch);

+                Tổng hợp một số yếu tố trong nước và quốc tế (thuế, chính sách, rào cản kỹ thuật, tạm trữ, dịch bệnh, giá) tác động tới xuất khẩu của ngành hàng cà phê trong năm 2023 (nếu có);

+                Tổng hợp một số nhận định, dự báo (nếu có) về biến động và xu hướng thị trường trong năm tiếp theo.

-                Tổng hợp, phân tích thông tin và dữ liệu thị trường để viết báo cáo chuyên đề ngành hàng rau quả năm 2023, gồm các nội dung chính như sau:

+                Tổng hợp và phân tích biến động của thị trường trong nước và quốc tế của ngành hàng rau quả trong năm 2023 về sản xuất, dịch bênh, thương mại, giá cả, v.v.;

+                Biến động xuất khẩu trong năm 2023 (kim ngạch, giá trị), so với cùng kỳ năm trước của các thị trường đối tác chính;

+                Biến động về chủng loại xuất khẩu rau quả trong năm 2023 (nếu có);

+                Biến động và xu hướng về giá năm 2023 và so với cùng kỳ năm trước;

+                Tình hình xuất khẩu theo doanh nghiệp trong năm 2023 (nhóm 5 - 10 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất về kim ngạch);

+                Tổng hợp một số yếu tố trong nước và quốc tế (thuế, chính sách, rào cản kỹ thuật, tạm trữ, dịch bệnh, giá) tác động tới xuất khẩu của ngành hàng rau quả trong năm 2023 (nếu có);

+                Tổng hợp một số nhận định, dự báo (nếu có) về biến động và xu hướng thị trường trong năm tiếp theo.

 

2.                Sản phẩm giao nộp:

-                03 Báo cáo phân tích thị trường chuyên đề năm 2023 cho ngành hàng gạo, cà phê và rau quả.

 

3.                Thời gian thực hiện:

-                Thời gian thực hiện: 3 tháng kể từ tháng 09 đến tháng 12/2023 (1 tháng/báo cáo * 3 báo cáo ngành hàng/năm).

 

4.                Yêu cầu chuyên gia

-                Có trình độ thạc sĩ trở lên, chuyên ngành về kinh tế, kinh tế phát triển, kinh tế nông nghiệp, chính sách công, phát triển nông thôn hoặc các ngành khác có liên quan;

-                Có kinh nghiệm làm việc từ 10 năm trở lên;

-                Có kỹ năng phân tích và xử lý số liệu;

-                Có khả năng tổng hợp và viết báo cáo.

 

5.                Thang điểm đánh giá

TT

Nội dung đánh giá

Mức điểm tối đa

Mức điểm tối thiểu

I

Bằng cấp

20

15

 

Tiến sỹ

20

 

 

Thạc sỹ

15

 

 

Cử nhân

5

 

II

Nơi đào tạo

10

7

 

Nước ngoài

10

 

 

Chương trình liên kết

8

 

 

Trong nước

5

 

III

Chuyên ngành

20

15

 

Kinh tế, kinh tế phát triển, kinh tế nông nghiệp, chính sách công, phát triển nông thôn

20

 

 

Chuyên ngành khác có liên quan

16

 

IV

Kinh nghiệm

35

23

 

Tổng số năm kinh nghiệm (từ 10 năm trở lên)

15

 

 

Kinh nghiệm nghiên cứu, thống kê, thu thập, phân tích và xử lý số liệu

10

 

 

Kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT hoặc các dự án liên quan đến nông nghiệp, nông thôn

10

 

V

Kỹ năng chuyên môn

15

10

 

Khả năng tổng hợp thông tin và viết báo cáo khoa học

12

 

 

Khả năng sử dụng tiếng Anh

3

 

 

TỔNG CỘNG

100

70

 

Chuyên gia tư vấn cá nhân quan tâm, vui lòng gửi Sơ yếu lý lịch đến Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn/Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Địa chỉ: Phòng 403, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội hoặc email: thuy.tran@ipsard.gov.vn trước 16h ngày 14/8/2023. 

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2023

 

 

GIÁM ĐỐC


(đã ký)

Nguyễn Anh Phong

 


Tin khác