BẢN TIN THÁNG 2/2024 THỊ TRƯỜNG THỊT TRÂU, BÒ VIỆT NAM

06/03/2024

Tổng giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt 15,4 triệu USD, giảm 56% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng này, Viêt Nam không xuất khẩu trâu bò sống (HS 0102). Hầu hết các sản phẩm thịt xuất khẩu trong tháng này đều biến động nhiều so với tháng trước trong đó xuất khẩu thịt và phụ phẩm sau giết mổ của gia cầm thuộc nhóm HS 01.05 tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh tăng 87% so với tháng trước; xuất khẩu thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ giảm 91%. Tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt 159 triệu USD, giảm 1,2% so với tháng trước và tăng 76,2% so với cùng kỳ năm 2023. Nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi từ Úc trong tháng này của Việt Nam đạt 25,5 triệu USD giảm 3% so với tháng trước và tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trâu bò sống và thịt trâu, bò đông lạnh là những mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất, với trị giá nhập khẩu lần lượt là 13,2 triệu USD và 7,3 triệu USD.

Bản tiếng anh


Agro

Tin khác