Mòi cung cấp dịch vụ hội thảo

03/05/2024

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PTNNNT

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN

NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                             Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024

 

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH

 

Kính gửi: Quý cơ quan/đơn vị

 

Thực hiện hoạt động “Hỗ trợ xây dựng tài liệu đăng ký, báo cáo tổng hợp về các nguyên tắc bảo đảm an toàn Cancun trong chương trình REDD+ tại Việt Nam”, Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn mời Quý cơ quan/đơn vị cung cấp các dịch vụ tổ chức đối thoại chính sách về các nguồn tài chính REDD+ và cơ hội cho Việt Nam như dưới đây:    

Thời gian: ngày 16/5/2024 (1/2 ngày)

Địa điểm: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, số 20 Thụy Khuê, Hà Nội

Dịch vụ:

STT

Nội dung

Số lượng

1

Gói Phòng họp, bao gồm

-                Phòng họp ½ ngày cho 42 đại biểu

-                1 lần giải khát giữa giờ

-                ăn trưa

42 người

2

Máy chiếu, màn chiếu

2 bộ

3

Máy tính kết nối máy chiếu

2 bộ

4

Cabin cho phiên dịch

1 bộ

5

Tai nghe

1 bộ

6

Micro để bàn và cầm tay

5 chiếc

7

Máy ghi âm 2 chiều

1 bộ

8

Camera 360

1 chiếc

9

Bộ mixer chuyển đổi âm thanh, hình ảnh

2 bộ

10

Phần mềm zoom chuyên nghiệp (có kênh phiên dịch)

1 gói

11

Đường truyền internet

1 gói

12

Backdrop (~10m2)

1 chiếc

 

Quý cơ quan/đơn vị quan tâm, vui lòng gửi báo giá đến Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn. Địa chỉ: Phòng 403, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội hoặc email: thuy.tran@ipsard.gov.vn trước 15h ngày 08/05/2023.

Trân trọng cảm ơn!

 

 


Tin khác