Thông báo của Công đoàn Viện

02/02/2007

Để chuẩn bị cho Hội nghị công nhân viên chức, tổng kết hoạt động Công đoàn Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2006 và chuẩn bị Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 13 (2007-2009), ban chấp hành Công đoàn đề nghị các Tổ công đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn của đơn vị mình. Nội dung chi tiết của thông báo xem tại đây

Tin khác