Hội thảo

09/08/2007

Hội thảo quốc gia về:" Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các mô hình quản lý rừng cộng đồng cấp thôn bản tại Việt Nam" Thời gian: từ 8h30 ngày 9 đến 10 tháng 08 năm 2007

Địa điểm: Khách sạn Hoa Lư - Trần Hưng Đạo - Tân Thành - Ninh Bình

Tin khác