Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu

13/07/2007

Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu:" Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng hồ tiêu Việt Nam" Thời gian: 13h30 ngày 13 tháng 07 năm 2007

Địa điểm: Hội Trường Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT

Số 06 Nguyễn Công Trứ - Hà Nội.

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp

Tin khác