Cuộc họp thảo luận về dự án nghiên cứu:" Các cơ hội xoá đói giảm nghèo tại khu vực Đông Á đang biến đổi: Sự vươn lên của Trung Quốc"

28/06/2007

Văn phòng Oxfam tổ chức cuộc họp thảo luận tại Hà Nội Thời gian: Thứ năm ngày 28 tháng 06 năm 2007

Địa điểm: Văn phòng Oxfam, phòng họp tầng 10, số 16 Mai Hắc Đế, Hà Nội


Tin khác