Hội thảo: Toàn dân xây dựng nông thôn mới”

11/05/2007

Thời gian: 9h-12h, thứ Hai, ngày 14 tháng 05 năm 2007

Địa điểm: Phòng họp số 02 Nhà A2, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Số 2 Ngọc Hà, Hà Nội

Chủ trì: Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng


Tin khác