Hội thảo: Diễn đàn hợp tác lâm nghiệp

18/04/2007

Thời gian: Thứ ba, ngày 08 tháng 05 năm 2007

Địa điểm: Khác sạn Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội

Xem nội dung của chương trình hội thảo tại file đính kèm dưới đây

Forestry Partnership Forum.doc


Tin khác