Hội thảo “Rà soát các nghĩa vụ của Việt Nam đối với hiệp định nông nghiệp và đề xuất chính sách phù hợp với qui định của WTO”

03/04/2007

Thời gian: 8h30 sang ngày 5 tháng 4 năm 2007

Địa điểm: Khách sạn Sofitel Plaza, số 1 đường Thanh Niên , Hà Nội.


Tin khác