Hội thảo chuyên đề "Các cam kết của Việt nam - WTO và tác động đối với các doanh nghiệp"

20/12/2006

Trung tâm Tư vấn và Đào tạo kinh tế thương mại - Bộ Thương mại tổ chức hội thảo chuyên đề "Các cam kết của Việt nam - WTO và tác động đối với các doanh nghiệp"

Thời gian: 7h30 sáng, ngày 22/12/2006

Địa điểm: Hội trường Trung tâm ICTC - tầng 2, 46 Ngô Quyền - Hà Nội


Tin khác