Chiến lược hỗ trợ các hộ nghèo nông thôn tham gia thành công vào quá trình kinh tế toàn cầu-----08h ngày 15-05-2006

01/12/2006

Hội thảo “Chiến lược hỗ trợ các hộ nghèo nông thôn tham gia thành công vào quá trình kinh tế toàn cầu” do Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia, Hà Nội phối hợp tổ chức cùng Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (QDI) của Vươ

08h, ngày 15 tháng 5 năm 2006

Hội trường Trường Đại học Dược, 17 Lê Thánh Tông, Hà Nội

Tin khác