Hệ thống sản xuất và tiêu thụ rau quả tại tỉnh Lào Cai ------ 8h00 - ngày 21-4-2006

01/12/2006

Trong khuôn khổ dự án ADP/2001/66 về "Tăng cường năng lực cho các hoạt động thông tin thị trường nông nghiệp của Việt Nam" do Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Quốc tế Ôxtraylia (ACIAR) tài trợ cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông

8h00 - ngày 21-4-2006

Phòng họp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai

Tin khác