Sản phẩm đặc biệt và Cơ chế tự vệ đặc biệt đối với nông sản---8h30, ngày 28/3/2006

01/12/2006

Vòng đàm phán Doha của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã đưa ra Cơ chế về Sản phẩm phẩm đặc biệt (SPs) và Cơ chế Tự vệ Đặc biệt (SSM) để hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển đối phó với những tác động bất lợi của tự do hoá thương mại đến an ninh

8h30, ngày 28/3/2006

Khách sạn Melia, 44 B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Tin khác