Bản tin phát triển và hội nhập tháng 10-2006

30/11/2006

Việt Nam - Khu vực và Thế giới

Dữ liệu

Nông nghiệp 9 tháng đầu năm

Chuyên đề phát triển

Thế giới viết về Việt Nam

Nghiên cứu&Trao đổi

Việt Nam-Khu vực-Thế giới

Lộ trình giảm thuế của Trung Quốc giai đoạn 2007-2010 trong khuôn khổ ACFTA

Dữ liệu

Dữ liệu về nông nghiệp 9 tháng đầu năm

Nông nghiệp 9 tháng đầu năm

GDP nông nghiệp đang tăng trưởng chậm lại.Nhiều khả năng mức tăng trưởng GDP cả năm 2006 của nông nghiệp sẽ dưới 4% của năm 2005

Chuyên đề phát triển

Vai trò “giảm sốc” của nền nông nghiệp Trung Quốc

Hệ thống an sinh xã hội ở Trung Quốc

Thế giới viết về Việt Nam

Bộ trưởng Vương quốc Anh cảm nhận về sự thay đổi ở Việt Nam

Việt Nam là ngôi sao của Đông Nam Á

Nghiên cứu & Trao đổi

Việt Nam: Những thách thức đối với cơ sở hạ tầng

Thúc đẩy công cuộc phát triển nông thôn ở Việt Nam


Tin khác