Hội thảo “ WTO, Hội nhập và Phát triển khu vực” ---13h30 - 30/3/2006

01/12/2006

Trong khuôn khổ Dự án CIEM-DANIDA “ Nâng cao năng lực nghiên cứu và phân tích chính sách cho Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương”, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW tổ chức hội thảo “ WTO, Hội nhập và Phát triển khu vực”. Hội thảo sẽ tập trung vào

13h30 Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2006

Hội trường tầng 2 nhà A, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW, 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội

Tin khác