Đa dạng sinh học, thể chế quốc tế trong quản lý các nguồn gen - Khoa học xã hội và đa dạng sinh học---14h ngày 6/4/06

01/12/2006

Trong khuôn khổ các cuộc hội thảo do nhóm nghiên cứu MALICA (Quan hệ giữa thị trường và nông nghiệp cho các thành phố Châu Á – CIRAD IOS VASI RIFAV) tổ chức, chúng tôi xin mời quý vị tham gia vào một cuộc hội thảo với chủ đề: Đa dạng sinh học, thể chế qu

14h ngày 6 tháng 4 năm 2006

Viện xã hội học - Viện khoa học xã hội Việt Nam 27, Trần Xuân Soạn, Hà Nội

Tin khác