Sáng kiến môi trường của cộng đồng và sinh kế bền vững------8h ngày 10-05-2006

01/12/2006

Môi trường là nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo sức khoẻ chất lượng cuộc sống của con người. Bảo vệ môi trường góp phần phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trong phát triển bền vững cần tăng cường vai trò của kin

8h ngày 10 tháng 5 năm 2006

Khách sạn Hoà Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Tin khác