Xây dựng mạng LAN cho 8 đơn vị ----- 8h30 ngày 26-4-2006

01/12/2006

Thực hiện Chỉ thị 58/CT - TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Quyết định 95/2002/QĐ-TTg ngày 17/07/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế h

8 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2006

Hội trường Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ NN&PTNT (tầng 2 nhà B5 khuôn viên số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội)

Tin khác