Hội thảo "Định hướng lồng ghép chương trình phòng chống HIV/AIDs vào các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn"

13/12/2006

Ban quản lý Quốc gia - Chương trình Hỗ trợ ngành Nông nghiệp (ASPS) tổ chức hội thảo "Định hướng lồng ghép chương trình phòng chống HIV/AIDs vào các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn"

Thời gian: bắt đầu từ 8h00, Thứ Sáu ngày 15 tháng 12, 2006

Địa điểm: phòng 102, nhà B6, số 2 Ngọc Hà.


Tin khác