Hội thảo tập huấn về "Các công cụ/phương pháp đánh giá tác động của hội nhập đến sinh kế và quản lý rừng"

01/12/2006

Dự án "Nghiên cứu tác động hội nhập kinh tế đến sinh kế và quản lý rừng của người dân địa phương miền núi ở Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu điển hình ở Đắk Lắk, Quảng Nam và Hà Giang"

Bắt đầu từ 8h30, thứ 6, 10/11/2006

Phòng 204 - Tầng 2 - Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT - số 6 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội

Tin khác