Báo cáo Cập nhật Nghèo đói 2006------8h30, ngày 29-6-2006.

01/12/2006

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ soạn thảo Báo cáo Cập nhật Nghèo đói 2006 với sự hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới. Hiện nay nhóm soạn thảo đã chuẩn bị xong bản thảo đầu tiên. Để nội dung của báo cáo phán ánh chính xác nhất thực

8h30, ngày 29 tháng 6 năm 2006

Phòng họp 3D, Tầng 3, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Tin khác