lớp tập huấn quản lý dự án

01/12/2006

Ngày 2 tháng 10 năm 2006, Phòng Khoa học đã thông báo với các Bộ môn và trung tâm về việc cử người tham gia lớp tập huấn quản lý dự án và đăng ký danh sách học viên trước 6/10/2006. Đến nay, Phòng vẫn chưa nhận được đăng ký của các đơn vị. Phòng Khoa học

Thứ 2 bắt đầu từ 13h30; Từ thứ 3 đến thứ 6: 8h30 - 16h30


Tin khác