Báo cáo: "Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2006 và nhiệm vụ công tác năm 2007"

11/12/2006

Năm 2006 là năm có nhiều bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, thiên tai, dịch bệnh xảy ra nghiêm trọng trên diện rộng, ảnh hưởng không nhỏ tới sự tăng trưởng của ngành.  Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giúp cho ngành Nông nghiệp và PTNT vượt qua khó khăn giữ được tăng trưởng, đặc biệt là đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và kế hoạch xuất khẩu 5 triệu tấn gạo, góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước.

Năm 2006 Chính phủ ưu tiên tăng mức đầu tư cho ngành hơn so với những năm trước (với tổng vốn đầu tư trong và ngoài nước khoảng 4.000 tỷ đồng), nhiều công trình được đầu tư bằng nguồn vốn TPCP đã được khởi công xây dựng (Cửa Đạt, Định Bình...).

Chương trình công tác của Chính phủ năm 2006 có nêu: "Chỉ đạo kiên quyết để ngăn chặn dịch cúm gia cầm và đại dịch H5N1 ở người, phấn đấu năm 2006 không để xảy ra dịch như năm vừa qua". Với quyết tâm cao và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng chính quyền địa phương các cấp, của toàn dân và sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ngành liên quan nên từ tháng 12/2005 đến nay dịch cúm gia cầm đã được khống chế trên phạm vi toàn quốc

Download báo cáo tại đây


Tin khác