Hội thảo "Những bài học và kinh nghiệm thu được từ Giải Golden V-2004, 2005, 2006"

01/12/2006

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo "Những bài học và kinh nghiệm thu được từ Giải Golden V-2004, 2005, 2006"

8h00 - 11h30, ngày 30 tháng 11 năm 2006

Khách sạn Hà Nội Horision - số 40 Cát Linh, Hà Nội

Tin khác