Hội thảo Báo cáo tổng kết

01/12/2006

Hội thảo Báo cáo Tổng kết của Nhóm Tư vấn Giám sát Quá trình và trao đổi kinh nghiệm thực hiện dự án Hạ tầng Cơ sở Nông thôn dựa vào Cộng đồng

ngày 21 tháng 11 năm 2006

phòng họp Plaza I, Tầng 2, Khách sạn Sofitel Plaza (Địa chỉ: số 1, Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội)

Tin khác