Hội thảo “Chiến lược thể chế nhằm cải thiện nền tảng chính sách kinh tế vi mô ở các nước Đông Á”

20/12/2006

Hội thảo nhằm xây dựng những thể chế thích hợp để cải thiện nền tảng chính sách kinh tế vi mô ở các nước Đông Á do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tổ chức đã diễn ra vào sáng ngày 15/12/2006 tại Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Tham dự hội thảo có đại diện của các cơ quan chính phủ, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng Trung ương Đảng, Đại học quốc gia Úc, cùng các đại biểu khác.

Mở đầu buổi hội thảo, Tiến sỹ Đinh Văn Ân - Viện trưởng Viện NC Quản lý kinh tế Trung ương đã phát biểu lời khai mạc, trong đó ông đã nhấn mạnh vai trò của chính sách kinh tế vi mô và vĩ mô đối với sự phát triển nền kinh tế mỗi nước. Từ đó cần thiết phải có chiến lược thể chế thích hợp nhằm cải thiện nền tảng chính sách kinh tế vi mô ở các nước Đông Á.

Cùng phát biểu khai mạc có Giáo sư Peter Drysdale - Đại diện Trường kinh tế và chính phủ Châu Á - Thái Bình Dương. Ông đã chia sẻ những kinh nghiệm từ những góc độ quan điểm khác nhau về chính sách để giải quyết chính sách kinh tế vi mô ở khu vực.

Tiếp theo là bài trình bày về “Chiến lược thể chế nhằm cải thiện nền tảng chính sách kinh tế vi mô ở các nước Đông Á” của Tiến sỹ Phillippa Dee - Trường kinh tế và Chính phủ Châu Á - Thái Bình Dương. Báo cáo trình bày khái quát những thành tố của một chính sách kinh tế vi mô tốt, và khung khổ điều tiết và thể chế hỗ trợ cần thiết. Báo cáo cũng đề cập đến những chiến lược thể chế hỗ trợ cho quá trình cải cách. Điểm mấu chốt ở đây chính là những cơ chế rà soát thường xuyên, có tính đến các bên liên quan, tính hợp lý và hiệu lực của tất cả các quy chế điều tiết và thể chế hiện hành cũng như các quy chế điều tiết và thể chế mới.

Mục đích của báo cáo này là tìm thể chế thích hợp, xây dựng sự đồng bộ trong cải cách, đưa ra một số chuẩn mực để các nước trong khu vực Đông Á có thể tự đánh giá khung khổ điều tiết và thể chế của mình.

Cũng trong buổi hội thảo còn có báo cáo dẫn đề về chính sách kinh tế vi mô của Việt Nam nói chung của Tiến sỹ Võ Trí Thành - Viện NC quản lý kinh tế Trung ương, và báo cáo dẫn đề về chính sách ngành của Việt Nam của Tiến sỹ Phan Đăng Tuất - Viện trưởng Viện Chiến lược công nghiệp.

Kết thúc phiên hội thảo, GS. Peter Drysdale và TS. Đinh Văn Ân đã tổng hợp kết quả của các bài nghiên cứu và rút ra vấn đề cốt lõi của buổi hội thảo là để nền kinh tế mỗi nước có thể phát triển thì bên cạnh môi trường kinh tế ổn định, cần phải có nền tảng chính sách kinh tế vi mô và vĩ mô thích hợp để hỗ trợ cho sự phát triển quốc gia.


Trần Lan Phương

Tin khác