Nghiên cứu tiêu thụ cà phê trong nước tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

20/12/2006

Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào đánh giá cụ thể tình hình tiêu thụ cà phê trong nước của Việt Nam như bình quân tiêu thụ cà phê đầu người của Việt Nam, xu thế tiêu thụ, khó khăn trong quá trình khuyến khích tiêu thụ cà phê ...  Đặc biệt, nghiên cứu về tâm lý người mua và người tiêu dùng cà phê và các nghiên cứu marketing khác chưa được các nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam quan tâm thoả đáng (Hoàng Thúy Bằng, 2003). Năm 2003, công ty cà phê Trung Nguyên, một trong những công ty chế biến và buôn bán cà phê trong nước lớn nhất Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu nhằm (i) tìm hiểu nhận thức của người tiêu dùng về thương hiệu; (ii) vị trí thương hiệu Trung Nguyên trong thị trường cà phê hiện nay; (iii) nghiên cứu sở thích tiêu dùng thức uống của khách hàng, (iv) xây dựng kế hoạch cho sản phẩm mới “cà phê nước uống liền”. Tuy đưa ra những nhận định rất hiệu quả về thương hiệu, đặc biệt là sở thích tiêu dùng thức uống của người Việt Nam tại 4 thành phố lớn, nhưng do phục vụ mục đích kinh doanh nên nghiên cứu không khái quát tình hình tiêu thụ cà phê và đánh giá được những thói quen tiêu dùng cà phê nói chung của người dân thành thị. Những số liệu và nhận định trong báo cáo không thể khái quát hoá để làm cơ sở cho việc hoạch định một chiến lược tiêu thụ cà phê trong nước.

Vì vậy, nghiên cứu về tình hình tiêu thụ cà phê trong nước của Việt Nam là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, do nguồn lực và thời gian hạn chế nên nghiên cứu chỉ tập trung vào việc đánh giá tiêu thụ cà phê tại hai thành phố lớn, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của nghiên cứu:

Đánh giá tình hình tiêu thụ cà phê trong nước tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, phân theo loại cà phê và theo vị trí địa lý.

Xác định các xu thế, thói quen tiêu thụ cà phê khác nhau và tiềm năng tiêu thụ cà phê.

Dựa trên những đánh giá này, xác định các chính sách giúp tăng tiêu thụ cà phê trong nước và xác định các yếu tố thiết lập hệ thống thông tin theo dõi nhu cầu tiêu thụ cà phê trong nước.


Tin khác