Hội thảo Thuế giá trị đất - Lý luận và cơ sở áp dụng ở Việt Nam

16/03/2006

Ngày 10 tháng 3 năm 2006, tại Hà Nội trong khuôn khổ dự án MISPA, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn tổ chức Hội thảo Thuế giá trị đất- Lý luận và cơ sở áp dụng ở Việt Nam.
Ngày 10 tháng 3 năm 2006, tại Hà Nội trong khuôn khổ dự án MISPA, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn tổ chức Hội thảo Thuế giá trị đất- Lý luận và cơ sở áp dụng ở Việt Nam.|
 
Hội thảo được tổ chức gồm hai phần chính. Phần thứ nhất, Giáo sư Nicolaus Tideman, Viện Công nghệ Virginia đã trình bày một cách tóm tắt lập luận về đánh thuế đất. Ông nhấn mạnh vào lý do tập trung vào thuế đất trên hai mặt: Công bằng xã hội và Hiệu quả kinh tế. Trên cơ sở lý luận, phần thảo luận về cơ sở áp dụng lý luận đánh thuế đất vào thực tiễn Việt Nam đã thu hút được đông đảo ý kiến trao đổi các đại biểu tới tham dự từ Văn phòng Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Công ty VINACONEX R&D, Hiệp hội bất động sản cũng như các chuyên gia tư vấn nước ngoài hoạt động độc lập ở Việt Nam.

 
Phạm Hoàng Ngân

Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC