Xây dựng mạng thông tin thị trường rau quả phía Nam: kinh nghiệm và con đường tiếp theo

16/03/2006

Trong ngày 14/3/2006 tại Văn phòng phía Nam của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn đã diễn ra hội nghị về kinh nghiệm xây dựng mạng thông tin thị trường rau quả phía Nam và kế hoạch phát triển trong thời gian tới.
Trong ngày 14/3/2006 tại Văn phòng phía Nam của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn đã diễn ra hội nghị về kinh nghiệm xây dựng mạng thông tin thị trường rau quả phía Nam và kế hoạch phát triển trong thời gian tới.
|Trước đây Trung tâm Thông tin (ICARD) đã xây dựng mạng lưới thông tin thị trường rau quả và sau này Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn đã tiếp tục duy trì các hoạt động. TS Đặng Kim Sơn Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), trước đây đã chủ trì triển khai mạng lưới thông tin này đã nêu lên sự cần thiết phải phát triển mạng thông tin thị trường này lên một tầm cao hơn. Hiện nay, trong kế hoạch 5 năm phát triển nông nghiệp nông thôn một trong những nội dung quan trọng đó là tăng cường khả năng cạnh tranh, và công tác thông tin thị trường là một hoạt động cần phải được ưu tiên đẩy mạnh.

 Tuy nhiên ở Việt Nam điểm yếu của hệ thống thông tin là chỉ có thông tin giá tức thời; chỉ tập trung ở các đô thị lớn, thiếu sự phối hợp giữa các nhà cung cấp; các hoạt động thông tin này chủ yếu do dự án quốc tế và không vững bền. Kinh nghiệm của một số mô hình thông tin mà TS Đặng Kim Sơn đã trực tiếp chỉ đạo như: Mô hình thông tin Phú Thọ; Mô hình thông tin nhân rộng ở 7 tỉnh đã có những bài học rất hữu ích. Những đại biểu của các Viện và cơ sở cũng cho rằng một hệ thống thông tin tốt sẽ có vai trò rất quan trọng và hữu ích để có được các quyết định đầu tư và sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiến đến một hệ thống thông tin có xử lý, phân tích và dự báo sẽ giúp chống lại các biến động và rủi ro thị trường. Thảo luận giữa các chuyên gia quốc tế CIDA Canađa và cán bộ của Viện về những hoạt động triển khai tiếp theo là sẽ phát triển mạng thông tin rau quả trong đó là một mạng thông tin dọc theo chuỗi giá trị, chú trọng vào thông tin phân tích, và có kèm theo một số dịch vụ như thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng…

Phạm Quang Diệu


Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC