Buổi truyền hình trực tiếp với chủ đề "WTO - Cơ hội và thách thức của tiến trình hội nhập" của đài truyền hình Việt Nam

20/12/2006

Buổi truyền hình trực tiếp với chủ đề "WTO - Cơ hội và thách thức của tiến trình hội nhập" và giao lưu với khách mời của chương trình.

Thời gian: 19h30 thứ Tư, ngày 20 tháng 12 năm 2006

Địa điểm: Trườgn quay S9, Đài truyền hình Việt Nam 844 La Thành - Hà Nội


Tin khác